Medarbetare

  • Ulf Käll

  • Managing Partner, Delägare, Advokat
  • Mobile: +46 (0)733-774 165
  • ulf.kall@werks.se

Mathilda Blom

Associate

Erfarenhet

Wistrand Advokatbyrå, Associate, 2017-2018
Borås Tingsrätt, Notarietjänstgöring 2016-2017
Deloitte, Tax Consultant, 2014-2016

Utbildning

Lunds Universitet, Jur.kand examen, 2015

Natalie Bäck

Advokat

Natalie Bäck arbetar med privat M&A och företräder olika typer av bolag – allt ifrån unga start-ups till börsnoterade koncerner – inom ett antal branscher. Hon har bred erfarenhet av frågeställningar som rör kommersiell avtalsrätt och bolagsrätt samt biträder klienter i finansiella tillståndsfrågor

Verksamhetsområden

M&A, Corporate Commercial, bolagsrätt, finansiella tillståndsfrågor

Erfarenhet

Advokatfirman Vinge 2013–2018

Utbildning

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, juristexamen 2013

Daniel Ericsson

Daniel Ericsson

Delägare, Advokat

Daniel Ericsson arbetar som rådgivare till företag i bygg- och fastighetsbranschen. Han har gedigen branschkunskap och lång erfarenhet inom framförallt entreprenadrätt, arrende- och hyresrätt, plan- och byggjuridik, fastighetsbildning, expropriation och andra fastighetsrättsliga tvångsförvärv.

Verksamhetsområden

Fastighetsrätt & Entreprenad, Tvistlösning, Corporate Commercial

Erfarenhet

Advokatfirman Vinge 1999-2016, delägare 2008-2016
Tingstjänstgöring 1998-1999

Utbildning

Göteborgs universitet, jur kand 1997

Åsa Frii

Associate

Verksamhetsområden

Offentlig upphandling, arbetsrätt

Erfarenhet

Advokatfirman Vinge, Hovrätten för Västra Sverige och kommunal verksamhet.

Tingstjänstgöring 1997–1999

Utbildning

Göteborgs universitet, jur. kand. 1997

Josefina Hallin

Associate

Erfarenhet

Åklagarmyndigheten, kammaråklagare, 2014–2018
Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Associate, 2013–2014
Göteborgs tingsrätt, Notarietjänstgöring, 2011–2013

Utbildning

Lunds Universitet, Jur.kand examen, 2011
University of New South Wales, Utbytesstudier, 2010

Karl-Manne Johnsson

Legal Assistant

Erfarenhet

Advokatfirman Vinge, Paralegal, 2014 – 2016,

Utbildning

Högre Yrkesutbildning i Göteborg YRGO, 2015

Johanna Karlsson

Associate

Erfarenhet

Xylem Inc. Legal Coordinator, 2014-2017
Advokatfirman Vinge, Sommarnotarie och Uppsatspraktik, 2016

Utbildning

Stockholms Universitet, Juristexamen, 2017
Diamond Flight Academy, Commercial Pilot License, 2011

Ulf Käll

Ulf Käll

Managing Partner, Delägare, Advokat

  • Kontakt

  • Mobile: +46 (0)733-774 165
  • Direct: +46 (0)10 20 22 265
  • ulf.kall@werks.se
  • LinkedIn:

Ulf Käll är specialiserad inom skatte- och tullrätt samt offentlig upphandling. Han har betydande erfarenhet av rådgivning och rättsprocesser inom nämnda områden, såväl i svenska domstolar som inför EU-kommissionen och EU:s domstolar.

Inom skatteområdet biträder Ulf Käll flera fastighetsföretag i frågor relaterade till bl.a. ny-, till-, och ombyggnation samt fastighetsförsäljningar.

2001-2003 arbetade Ulf Käll på Vinges kontor i Shanghai. Med sin erfarenhet från Kina har han en god förståelse för kinesisk kultur och dess affärer.

Verksamhetsområden

Skatterätt, tull och internationell handel, offentlig upphandling, bolagsrätt och China Practice

Erfarenhet

Advokatfirman Vinge 2000-2016, delägare 2008-2016
Fiskal Kammarrätten 1999-2000
Notarie, Länsrätten 1997-1999

Utbildning

Göteborgs universitet, jur kand, 1996

Publikationer

Beskattning av utländska investeringar m.m. i Kina.
Skattenytt Nr. 12 2002
Konkurrenspräglad dialog.
Offentliga Affärer Nr. 1 2007

Utmärkelser

Ulf Käll tilldelades 2008 Göteborg stads utmärkelse ”the key to the heart of Gothenburg” med motiveringen: ”For having contributed to sustainable economic growth, a higher level of employment and a diversified economy. For being committed, professional, always available, and always solving any problems, in other words someone who gives that little extra.”

 

Olivia Cromwell Lönnroth

Associate

Erfarenhet

Varbergs tingsrätt, notarietjänstgöring, 2016-2018
Mark – & Miljörättsbyrån, biträdande jurist, 2016
Foyen Advokatfirma, uppsatspraktik, 2015
United Nations Environment Programme (UNEP), trainee, 2013-2015

Utbildning

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, Juristexamen, 2015

Jonas Rosengren

Delägare, Advokat

Jonas Rosengren är specialiserad inom internationell tvistlösning och kommersiella avtal, med särskild tonvikt på energi, tillverkning, sjöfart och transport. Han har betydande erfarenhet av domstolsförfaranden samt som ombud och skiljeman i svenska och internationella skiljeförfaranden. Han rankas bland Sveriges ledande advokater inom shipping av Chambers & Partners Europe och Legal 500.

Verksamhetsområden

Tvistlösning, Sjöfart och Offshore, Försäkring, Corporate Commercial

Erfarenhet

Vinge 2000-2016, delägare 2008-2016
Sinclair Roche & Temperley, London 2000
Vinge London 1999-2000
Tingstjänstgöring 1997-1998

Utbildning

Diploma in International Commercial Arbitration, DipICArb, Chartered Institute of Arbitrators, 2009
London School of Economics, Master of Laws, LL M, 1999
Göteborgs universitet, jur kand och högskoleexamen i företagsekonomi 1997
Nordiskt Institutt for Sjörett, Oslo universitet 1996

Övriga meriter

Fellow of the Chartered Institute of Arbitrators, London (FCIArb)
Styrelseledamot i Svenska Sjörättsföreningen
Föreläsare i svensk – och engelsk avtalsrätt vid Göteborgs universitet

Publikationer

Karnov, Kommentar till sjölagen, 2015-
Etikregler i internationella skiljeförfaranden, InfoTorg Juridik (maj 2015, med Silvia Dahlberg)
Utvecklingslinjer i internationella skiljeregler (December 2014, med Silvia Dahlberg)
Contract Interpretation in International Arbitration, Journal of International Arbitration, 2013, 1-16.
Medredaktör Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender (ND)

Omnämnanden

“Jonas Rosengren … focuses his practice on dispute resolution and is known as a “genius” and “very good lawyer who is very bright and talented.” He has a broad shipping practice covering both wet and dry matters and is also well versed in working on loss of goods and damages claims.”  – Chambers Europe 2017

”Jonas Rosengren is the head of department and is an outstanding practitioner for both wet and dry shipping law, focusing primarily on international dispute resolution and international arbitration. Sources call him  the expert in Sweden for limitation of liability,” while clients appreciate him as ’a very skilled, very clever lawyer who is very friendly and pleasant.’”
– Chambers Europe 2016

Jonas Rosengren is described by sources as ’one of the sharpest shipping minds in the market.’ He is an expert on contentious and contractual matters arising in the shipping and transport industries.
– Chambers Europe 2015

Ariana Safari

Legal Assistant

Erfarenhet

Advokatfirman Vinge, Juristassistent, 2013-2017
Lindorff, Inkassohandläggare, 2012-2013
Svenskt Näringsliv, 2011-2012

 

Utbildning

Internationella programmet för politik och ekonomi, 180 hp, 2009-2012.

Milad Samadi

Associate

Utbildning

Göteborgs universitet, jur. kand. 2017
Göteborgs universitet, pol. kand. 2014

Jens Sundell

Jens Sundell

Delägare, Advokat

Jens Sundell är specialiserad inom fastighetsjuridik och arbetar med fastighetstransaktioner, projektutveckling, hyresavtal och kommersiella avtal inom företrädesvis fastighetsbranschen.

Verksamhetsområden

Fastighetsrätt & Entreprenad, Tvistlösning, Corporate Commercial

Erfarenhet

Advokatfirman Vinge 2000-2016, delägare 2008-2016
Tings- och hovrättstjänstgöring 1995-2000

Utbildning

Uppsala universitet, jur kand, 1995

Raoul Svensson

Raoul Svensson

Delägare, Advokat

Raoul Svensson har under drygt 30 år biträtt näringslivet och dess ägare med affärsjuridisk rådgivning, företrädesvis inom skatte- och bolagsrätten. Den huvudsakliga verksamheten består av biträde i samband med omstruktureringar, generationsväxlingar och skatteprocesser. Vidare har Raoul Svensson styrelseuppdrag i flera bolag.

Verksamhetsområden

Skatterätt, Bolagsrätt, Corporate Commercial

Erfarenhet

Delägare, Advokatfirman Vinge 1990-2016
Delägare, Vinge Grosskopf Skattekonsulter 1988-1990
Första Sparbanken 1988
HBH Consultants 1985-1988
Skatteverket 1981-1985

Utbildning

Göteborgs universitet, jur kand, 1992
Högre kurs i skatterätt, Handelshögskolan i Göteborg, 1987
Företags- och förvaltningsrättslig linje, Göteborgs universitet, 1981

Thomas Wetterlundh

Thomas Wetterlundh

Delägare, Advokat

Thomas Wetterlundh har under hela sin karriär specialiserat sig på hantering av tvister. Han har som ombud hanterat en lång rad kommersiella tvister med stor framgång för sina klienter. Thomas Wetterlundh utses regelbundet till skiljeman och har lång erfarenhet av såväl nationella som internationella skiljeförfaranden.

Verksamhetsområden

Tvistlösning, Corporate Commercial, insolvensrätt och entreprenad

Erfarenhet

Tings- och hovrättstjänstgöring   1989 – 1995
Utredningsuppdrag i regeringskansliet 1996 – 1999
Advokatfirman Vinge, 2000 – 2016, delägare 2008 – 2016

Utbildning

Lunds universitet, jur kand, 1988