24 oktober, 2018

Greenlane

Den 20 oktober 2018 valdes WERKS Advokater in som den enda svenska medlem i Greenlane – det ledande nätverket för advokatbyråer specialiserade inom handels- och tullrätt. WERKS anslutning till Greenlane…

Läs mer
23 oktober, 2018

WERKS förstärker inom M&A och bolagsrätt

WERKS Advokater har anställt advokat Natalie Bäck, tidigare senior biträdande jurist på Vinge. Genom rekryteringen förstärker och breddar WERKS sitt erbjudande inom M&A, bolagsrätt och kommersiell avtalsrätt. Natalie Bäck har…

Läs mer
14 augusti, 2018

Tullverket omprövar tulltillstånd

Genom den nya tullkodexen som trädde ikraft 1 maj 2016 har flera av de tillståndstyper som Tullverket utfärdar förändrats. Till följd av detta har Tullverket sedan 2016 bedrivit ett arbete…

Läs mer
9 maj, 2018

Seminarium – Ersättning till styrelseledamöter

WERKS Advokater, genom advokaterna Ulf Käll och Raoul Svensson, kommer delta på fyra seminarier med bl.a. Styrelseakademien om ersättning till styrelseledamöter. Seminarierna är kostnadsfria. Tider och platser för seminarierna och…

Läs mer
6 mars, 2018

Jonas Rosengren comments on the Proposed Modernisation of the Swedish Arbitration Act

The Swedish Arbitration Act of 1999 is now in its late teens. On 1 March 2018, the Swedish Government issued a proposal for certain amendments to the Act (“The Modernisation…

Läs mer
30 januari, 2018

Behöver du råd med anledning av GDPR?

Den nya dataskyddsförordningen, GDPR, gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Förordningen innebär förändringar för alla som behandlar personuppgifter. Om ditt företag behöver…

Läs mer
24 januari, 2018

WERKS deltar på Gaius och söker sommarnotarie

WERKS deltar i år för första gången på juristernas arbetsmarknadsmässa – Gaius – den 25 januari på Handelshögskolan i Göteborg. Passa på och kom förbi montern om du vill veta…

Läs mer
21 september, 2017

Vinst i betydelsefullt mål för snusbranschen

WERKS har genom advokat Ulf Käll biträtt Prillan Concept i Borås AB mot Tullverket i ett betydelsefullt mål om tobaksskatt. Förvaltningsrätten i Stockholm meddelade idag dom i målet med innebörden…

Läs mer
7 september, 2017

Artikel i tidningen Advokaten

I senaste numret av branschtidningen Advokaten har Milad Samadi, biträdande jurist på WERKS Advokater, publicerat artikeln Ombud och muntlig förhandling i förvaltningsprocessen, som är en sammanfattning av hans examensarbete vid…

Läs mer