Tagg: Milad Samadi

14 augusti, 2018

Tullverket omprövar tulltillstånd

Genom den nya tullkodexen som trädde ikraft 1 maj 2016 har flera av de tillståndstyper som Tullverket utfärdar förändrats. Till följd av detta har Tullverket sedan 2016 bedrivit ett arbete…

Läs mer
7 september, 2017

Artikel i tidningen Advokaten

I senaste numret av branschtidningen Advokaten har Milad Samadi, biträdande jurist på WERKS Advokater, publicerat artikeln Ombud och muntlig förhandling i förvaltningsprocessen, som är en sammanfattning av hans examensarbete vid…

Läs mer
10 april, 2017

WERKS växer

WERKS har under början av året rekryterat två Associates och en Legal Assistant. Välkommen Fredrik, Milad och Manne!

Läs mer