Tagg: Ulf Käll

14 augusti, 2018

Tullverket omprövar tulltillstånd

Genom den nya tullkodexen som trädde ikraft 1 maj 2016 har flera av de tillståndstyper som Tullverket utfärdar förändrats. Till följd av detta har Tullverket sedan 2016 bedrivit ett arbete…

Läs mer
9 maj, 2018

Seminarium – Ersättning till styrelseledamöter

WERKS Advokater, genom advokaterna Ulf Käll och Raoul Svensson, kommer delta på fyra seminarier med bl.a. Styrelseakademien om ersättning till styrelseledamöter. Seminarierna är kostnadsfria. Tider och platser för seminarierna och…

Läs mer
21 september, 2017

Vinst i betydelsefullt mål för snusbranschen

WERKS har genom advokat Ulf Käll biträtt Prillan Concept i Borås AB mot Tullverket i ett betydelsefullt mål om tobaksskatt. Förvaltningsrätten i Stockholm meddelade idag dom i målet med innebörden…

Läs mer
23 augusti, 2017

WERKS biträdde Aspelin Ramm Fastigheter vid försäljning av byggrätter till Skanska

WERKS biträdde Aspelin Ramm Fastigheter vid försäljning av fyra bostadskvarter med byggrätter i stadsdelen Pedagogen Park i Mölndal till Skanska. Byggrätterna motsvarar mellan 300 och 350 nya bostäder av totalt…

Läs mer
23 maj, 2017

Kommentar avseende HFD:s dom i mål om momsavdrag vid försäljning av dotterbolag

Sedan EU-domstolen hösten 2009 meddelade sin dom i det s.k. SKF-målet (C-29/08) har rättsläget varit att moms på transaktionskostnader i samband med försäljning av dotterbolag inte varit avdragsgill. Högsta förvaltningsdomstolens…

Läs mer